UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Tiến Thành

Xã Tiến Thành vừa tổ chức Sơ kết 9 tháng công tác xây dựng nông thôn mới.

10/19/2017 987 Đã xem

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong những tháng còn lại của năm 2017.

Năm 2017, xã Tiến Thành quyết tâm ra sức phấn đấu trở thành xã thứ 4 của thành phố Phan Thiết về đích nông thôn mới.

Ngày 18/9/2017, UBND xã Tiến Thành đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng về công tác xây dựng nông thôn mới và đề ra phương hướng của 3 tháng còn lại.

Tham dự Hội nghị có đồng chí lãnh đạo Thành phố và các đồng chí là lãnh đạo của các phòng ban của Thành phố. Xoay quanh báo cáo 9 tháng đánh giá kết quả của từng tiêu chí, lãnh đạo các phòng ban của Thành phốđã đóng góp ý kiến rất quan trọng góp phần cho buổi Hội nghịthành công. Tại Hội nghị UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo rất cụ thể cho các phòng ban của Thành phố hướng dẫn cho xã về lập hồ sơ theo từng tiêu chí để được công nhận.                  

Tính đến thời điểm này xã Tiến Thành đã hoàn thành xong 18/19 tiêu chí. Riêng tiêu chí số 15 chưa đạt vì tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt 72,26%/ 85%.

                                                                             Đặng Trần Khánh.

Top