UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Tiến Thành

XÃ TIẾN THÀNH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ VỚI HỘ GIA ĐÌNH CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

XÃ TIẾN THÀNH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ VỚI HỘ GIA ĐÌNH CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 17/9/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết, Phòng Y tế thành phố Phan Thiết, Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, Bảo hiểm xã hội thành phố Phan Thiết phối hợp với UBND xã Tiến Thành tổ chức đối thoại tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế với hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tiến Thành.

Về tham gia buổi đối thoại có Lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố; có Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Ban Điều hành các thôn, các Đại lý thu Bảo hiểm y tế của các thôn và đặc biệt là có hơn 80 người là đại diện cho các hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Tại buổi đối thoại Lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tuyên truyền về các chế độ chính sách bảo hiểm y tế, các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó bà con nhân dân cũng tham gia phát biểu ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến rất hay và rất đúng với điều kiện thực tế hiện nay. Các ý kiến trên đã được Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Phan Thiết giải thích và trả lời thỏa đáng cho bà con để bà con an tâm tham gia bảo hiểm y tế./.

 

Top