UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Tiến Thành

Xã Tiến Thành hoàn tất việc thẩm định tiêu chí nông thôn mới cấp thành phố

5/7/2019 373 Đã xem

Xã Tiến Thành hoàn tất việc thẩm định tiêu chí nông thôn mới cấp thành phố

UBND Tp. Phan Thiết vừa hoàn thành việc xét công nhận các tiêu chí để xã Tiến Thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Tính đến hết ngày 30/11, UBND xã Tiến Thành đã hoàn tất việc thực hiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 8 tiêu chí mà địa phương đã thực hiện trong năm 2017, bao gồm: Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Hình thức tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Qua cuộc họp lấy ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Tp. Phan Thiết và các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND Tp. Phan Thiết kết luận Hồ sơ đăng ký hoàn thành nông thôn mới của Tiến Thành bảo đảm đủ về số lượng hồ sơ, đúng nội dung theo quy định. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Tiến Thành đã được UBND phố thành Phan Thiết thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là 19/19 tiêu chí, đạt 100%. Trên địa bàn xã hiện không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Sắp tới, Tp. Phan Thiết sẽ gửi hồ sơ của xã Tiến Thành về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh Bình Thuận công nhận xã Tiến Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

H.A

 

Top