UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Tiến Thành

XÃ TIẾN THÀNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

3/21/2019 552 Đã xem

XÃ TIẾN THÀNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 

          Con đường nhựa trải dài thẳng tấp dọc bờ biển từ xã Tiến Lợi đến giáp ranh xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam) cho đến những con đường nằm trong khu dân cư cũng được nhựa hóa; hệ thống điện chiếu sáng, trạm Y tế, chợ dân sinh, trường học, nhà sinh hoạt thôn… cho đến cuộc sống của người dân ổn định, ấm no, hạnh phúc là những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến sự thay đổi lớn lao trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

          Từ một xã nghèo với bề bộn khó khăn….

          Nhìn lại chặng đường hơn 6 năm thực hiện, xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã Tiến Thành mới thấy được sự nỗ lực cố gắng từ cả hệ thống chính trị của xã cho đến từng người dân để quyết tâm thực hiện cho bằng được mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.

          Ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020 và UBND thành phố Phan Thiết  đã ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2018… Từ những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, Tỉnh và thành phố, hàng năm Đảng ủy, UBND xã Tiến Thành đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từng tiêu chí. Theo phương châm, thực hiện khó khăn, vướng mắc đến đâu báo cáo, xin ý kiến tỉnh và thành phố đến đó để được tháo gỡ và tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện…

          …., đến nỗ lực trong nội lực, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ từ bên ngoài và kết quả…

          Với quyết tâm nâng cao chất lượng 16 tiêu chí đã đạt trong năm 2017; đặc biệt, là với 3 tiêu chí được giao thực hiện trong năm 2018, là những tiêu chí rất khó, đó là tiêu chí số 7 (hạ tầng thương mại Nông thôn), tiêu chí số 15 (Bảo hiểm Y tế) và tiêu chí số 18 (Hệ thống Chính trị); ngoài ra, đối với những tiêu chí có khả năng biến động như: Tiêu chí số 17 (Môi trường), tiêu chí số 14 (Giáo dục); tiêu chí số 16 (Văn hóa), tiêu chí số 19 (An ninh - Chính trị - Trật tự an toàn xã hội)… xã Tiến Thành đều luôn gặp khó khăn, cần sự phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ của từ các Sở, ngành, đơn vị của Tỉnh, thành phố cho đến sự giúp đỡ, đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức và cả cá nhân…

          Xác định được những công việc trọng tâm của năm 2018, xã đã tiếp tục phối hợp cùng các Sở, ngành, phòng, ban, đơn vị của tỉnh và thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và điều kiện đặc thù của địa phương và dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp… từ đó, hạ tầng kinh tế - xã hội đã tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tính từ khi triển khai Đề án đến nay, tổng nguồn vốn huy động đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chuyển đổi cây trông, vật nuôi gần 49,800 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 22 tỷ đồng. Từ nguồn vốn, kinh phí đó, xã đã triển khai đầu tư cho các công trình giao thông nông thôn đưa vào khai thác sử dụng, quản lý duy tu bảo dưỡng, nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa đường liên thôn… giúp cho việc đi lại của bà con nhân dân được thuận lợi, kinh tế thêm sự thu hút đầu tư, tạo động lực để xã phát triển, bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc.

          Thông qua vận động trong nhân dân, xã đã thi công 31 km đường điện cao thế, trung thế với tổng kinh phí 19 tỷ đồng (chủ yếu vào khu vực sản xuất nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm…). Song song đó, từ nguồn nhân sách của tỉnh và thành phố bố trí cho xã, xã đã đầu tư xây dựng các điểm trường học nằm xa trung tâm xã như: điểm trường THCS, mầm non, tiểu học Tiến Thành 1, tiểu học Tiến Thành 2; nhà văn  hóa xã, nhà văn hóa thôn … với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng.

          Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị trên cơ sở trình độ năng lực của từng cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên rõ rệt; mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội được kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được củng cố và giữ vững.

          Với những kết quả đó, đến cuối năm 2018 xã Tiến Thành đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí; là xã đạt chuẩn Nông thôn mới, được Chủ tịch UBND tỉnh Công nhận tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 03/01/2019.

          Phát biểu tại lễ Công bố và đón nhận danh hiệu xã Đạt chuẩn Nông thôn mới tại xã Tiến Thành vào ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới thành phố Phan Thiết đã nhấn mạnh: “Việc đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đã rất khó, nhưng để giữ vững các tiêu chí đã đạt được là việc càng khó hơn, đang là thách thức lớn đối với xã Tiến Thành trong thời gian tới. Do đó, xã cần phải đề ra các giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt…”.

          Được biết, đến nay 4/4 xã của thành phố Phan Thiết đã hoàn thành các tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; xã Tiến Thành là xã cuối cùng của thành phố hoàn thành và đón nhận danh hiệu xã “ Đạt chuẩn Nông thôn mới”.

          Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các xã của thành phố Phan Thiết đã góp  phần làm thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hy vọng rằng, xã Tiến Thành nói riêng và các xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới trong những năm tiếp theo.

 

                                                                      Bài, ảnh: Minh Đăng

                                                       ( Nguyễn Quốc Duy -  Phòng Nội vụ TP)

 

Top