UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND Xã Tiến Lợi

XÃ TIẾN LỢI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

1/22/2018 2021 Đã xem

Xã Tiến Lợi cửa ngõ phía nam. Năm 1979 xã Tiến Lợi được tách ra từ một phần của xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và một phần của phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

Xã Tiến Lợi cửa ngõ phía nam. Năm 1979 xã Tiến Lợi được tách ra từ một phần của xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam và một phần của phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

Xã Tiến Lợi nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố Phan Thiết, phía Bắc giáp phường Phú Tài (thành phố Phan Thiết), xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc); phía Nam giáp xã Tiến Thành (thành phố Phan Thiết); phía Đông giáp phường Đức Long (thành phố Phan Thiết); phía Tây giáp xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam). Diện tích đất tự nhiên 589,04 ha. Toàn xã có 5 thôn/45 Tổ nhân dân tự quản với dân số khoảng 2.117 hộ/8.653 khẩu, đa số nhân dân sống bằng nghề làm nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), còn lại là lao động phổ thông, buôn bán, làm các dịch vụ, một số ít lao động biển…

          

Top