UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Tiến Lợi

XÃ TIẾN LỢI PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

4/17/2019 436 Đã xem

XÃ TIẾN LỢI PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Sáng ngày 10/4/2019, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện thành phố Phan Thiết đã phối hợp với UBND xã Tiến Lợi tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến về các nội dung của chính sách BHXH tự nguyện như: đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thủ tục tham gia; phân tích chế độ và quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện. Với mức đóng linh hoạt, tùy theo mức thu nhập của mỗi người mà lựa chọn cho phù hợp, với mức thấp nhất chỉ từ 138.600 đồng/ tháng, đã được nhà nước hỗ trợ 10% đối với lao động khác, đối với hộ cận nghèo là 25%, đối với hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng có thể giúp cho mọi người dân lao động tự do, kể cả những người có thu nhập thấp và không ổn định đều có khả năng tham gia để hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất bảo đảm cuộc sống của bản thân khi hết tuổi lao động.

Trong Hội nghị, các đại biểu quan tâm nêu ý kiến về chính sách BHXH, cụ thể như thay đổi phương thức đóng, mức đóng, dừng đóng, bảo lưu thời gian tham gia BHXH tự nguyện, đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu để hưởng hưu trí... và được Bưu điện thành phố Phan Thiết và Bảo hiểm xã hội giải đáp rất cặn kẻ, dễ hiểu, qua đó đã nhận thức về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi của chính sách BHXH của người dân. Tại hội nghị cũng đã có 38 đại biểu trực tiếp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Đây là kết quả bước đầu trong công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại xã Tiến Lợi

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tiến Lợi đã phát biểu chính sách BHXH, BHYT là một chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa to lớn của Đảng và nhà nước nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân đều được tham gia và bảo đảm cuộc sống khi về già không phải phụ thuộc con cháu, là gánh nặng cho xã hội và mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia BHXH tự nguyện trước hết cho chính mình sau đó tuyên truyền, vận động đến các thành viên gia đình, người thân, hàng xóm của mình hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, quyền lợi của chính sách BHXH tự nguyện từ đó chủ động tham gia. Đây cũng chính là hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đó là phát triển BHXH tự nguyện, tiến tới toàn dân đều được tham gia BHXH.                             T.L

 

 

Top