UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Thiện Nghiệp

XÃ THIỆN NGHIỆP TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN TRÊN CÁT

5/14/2019 347 Đã xem

XÃ THIỆN NGHIỆP TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN TRÊN CÁT

chào mừng 44 năm ngày giải hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước (19/4/1975 – 19/4/2019)

 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) nhằm tạo không khí vui tươi trong ngày lễ lớn của đất nước.  Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt phong trào “Toàn dân ra sức rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân trong xã.

Sáng ngày 29/4/2019, Ủy ban nhân dân xã tổ chức giải bóng chuyền trên cát chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước. Về tham gia thi đấu có 08 đơn vị với 12 đội, thi đấu vòng tròn chon 04 đội mạnh để tranh chung kết và hạng 3, tư. Giải thi đất tại sân bóng chuyền tại Trung tâm văn hóa thể thao xã Thiện Nghiệp.

Giải thi đấu trong 03 ngày, bắt đầu vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến ngày 1 tháng 5 năm 2019./. T.N

 

Top