UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG, TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

8/7/2019 333 Đã xem

XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG, TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

Ảnh: Đ/c Ngô Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN VN Thành phố Phan Thiết

trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Phong Nẫm

 

Tiếp tục xác định sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm, tạo mọi điều kiện hoạt động, bởi vì đó là một công tác quan trọng hàng đầu, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước. Việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục, là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế. Vì vậy, trong các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy và UBND xã Phong Nẫm đều có sự định hướng chỉ đạo các Ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện các hoạt động về giáo dục như khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện đạt được hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó, UBND xã chỉ đạo Hội Khuyến học phối hợp với các đoàn thể từ xã đến thôn thực hiện tốt công tác vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp ủng hộ vật chất, tinh thần nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, kịp thời động viên các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Để chuẩn bị cho các em bước vào năm học mới 2019 – 2010.

Được sự thống nhất của Đảng ủy, UBND xã Phong Nẫm. Sáng ngày 06/7/2019, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ và Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Phong Nẫm tổ chức chương trình tiếp bước cho em đến trường. Tại buổi lễ đồng chí Ngô Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Phan Thiết đã trao 6 xuất học bổng  cho học sinh nghèo hiếu học mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng. Đồng chí Phan Thị Hà, Phó chủ tịch UBND xã Phong Nẫm, thay mặt các nhà tài trợ trao 40 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 500 ngàn đồng cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, trưởng Ban Chỉ đạo “tiếp bước cho em đến trường” ghi nhận những nỗ lực của các đoàn thể, sự tham gia của các mạnh thường quân, tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị - xã hội tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học gắn với công tác vận động các lực lượng xã hội tích cực tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, chống học sinh bỏ học, giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực, là hạt nhân để thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập, xây dựng công tác giáo dục của địa phương ngày càng đi lên./.

 

Ảnh: Đ/c Lê Thị Bích Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

trao quà tiếp bước cho em đến trường năm học 2019 - 2020

 

Tin, bài: Huỳnh Lương Can

 

 

Top