UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2019

7/2/2019 352 Đã xem

XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2019

 

 

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch hội LHPN Thành phố Phan Thiết phát biểu nhân dịp sinh hoạt ngày gia đình Việt Nam tại CLB gia đình hạnh phúc thôn Xuân Phú

 

Nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình; khẳng định vai trò to lớn của gia đình là tế bào của xã hội với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 49- CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. UBND xã Phong Nẫm xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2019); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019) và xét chọn 01 hộ gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu để tham gia giao lưu “Gia đình văn hóa hạnh phúc, tiêu biểu” lần thứ VII - năm 2019 do thành phố Phan Thiết tổ chức.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, UBND xã chỉ đạo Ban Điều hành 04 thôn và Cán bộ, công chức có liên quan phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về nội dung, ý nghĩa về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các buổi sinh hoạt cộng đồng (họp thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, CLB phát triển bền vững… Làm 05 băng rôn tuyên truyền cổ động trực quan các thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019) treo tại các nhà văn hóa thôn, cơ quan, đơn vị;  phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, nhằm hướng đến “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” và “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019, đồng thời gắn với nội dung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phối hợp với BCH Hội lien hiệp Phụ nữ xã tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc gắn với tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi… tạo điều kiện để các gia đình có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần tăng cường tình đoàn kết thân thiện giữa các gia đình trên địa bàn thôn, xóm. Xây dựng môi trường sống đoàn kết - thân thiện - nghĩa tình, góp phần xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp./.

 

Ảnh: Hộ gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu của xã tham gia giao lưu “Gia đình văn hóa hạnh phúc, tiêu biểu” lần thứ VII - năm 2019 do thành phố Phan Thiết tổ chức.

 

 

Top