UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

Xã Đoàn Phong Nẫm ra quân nạo vét kênh mương nội đồng.

6/29/2019 387 Đã xem

Xã Đoàn Phong Nẫm ra quân nạo vét kênh mương nội đồng.

 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\28.6. hinh phong nam.JPGXã đoàn Phong Nẫm phối hợp với Thành đoàn Phan Thiết tổ chức ra quân nạo vét kênh mương nội đồng ở thôn Xuân Phú của xã.

Tại đây, hơn 50 đoàn viên, thanh niên thuộc đoàn xã Phong Nẫm và đội thanh niên tình nguyện của Thành đoàn đã phát quang bụi rậm, nạo vét, khơi thông tuyến kênh nội đồng của thôn Xuân Phú với chiều dài 200 mét. Việc nạo vét kênh mương góp phần tăng lưu lượng dòng chảy đảm bảo nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân tại thôn. Đây là một trong những hoạt động của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, đồng thời, góp phần hoàn thành chỉ tiêu công trình, phần việc thanh niên năm 2019 của đoàn xã Phong Nẫm. Qua đó thể hiện vai trò xung kích của xã nhà trong việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Thanh Minh.

 

Top