UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

UBND TP. Phan Thiết ký kết thỏa thuận hợp tác luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

8/12/2019 1598 Đã xem

UBND TP. Phan Thiết ký kết thỏa thuận hợp tác luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

 

          UBND TP. Phan Thiết và Bưu điện tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức buổi ký kết thỏa thuận hợp tác luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thành phố.

          Theo đó, hai bên sẽ hợp tác để cung ứng dịch vụ luân chuyển hồ sơ hành chính giữa bộ phận một cửa UBND TP. Phan Thiết và Bộ phận một cửa UBND các phường, xã; tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính qua bưu điện khi người dân có nhu cầu; dịch vụ luân chuyển hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính giữa bộ phận một cửa UBND thành phố và các phường, xã thực hiện trong phạm vi địa bàn Phan Thiết.

 Bên cạnh đó, UBND TP. Phan Thiết và Bưu điện tỉnh Bình Thuận cũng thống nhất tiếp nhận hồ sơ hành chính tại các điểm phục vụ của Bưu điện, nhận trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa UBND thành phố và của các phường, xã; triển khai dịch vụ được cung cấp trên cơ sở chuyển phát nhanh (EMS), bưu phẩm và bưu kiện đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan hành chính.

          Việc phối hợp giữa UBND TP. Phan Thiết và Bưu điện Bình Thuận nhằm giảm thiểu thời gian đi lại luân chuyển hồ sơ, tạo điều kiện công chức, viên chức Bộ phận một cửa có thể tập trung tiếp nhận và xử lý hồ sơ người dân đạt hiệu quả, nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính tỉnh Bình Thuận.

Thanh Minh

 

 

 

Top