UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Phú Thủy

UBND phường Phú Thuỷ tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

8/13/2019 290 Đã xem

UBND phường Phú Thuỷ tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

UBND phường Phú Thuỷ tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Chiều ngày 13 tháng 8 năm 2019, UBND phường Phú Thuỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019;

Về tham dự Hội nghị có Đại uý Trần Ngọc Châu – Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thiết; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà – Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường; đ/c Trần Ngọc Thuận – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; đ/c Phan Út – Đại diện HĐND phường; đ/c Trần Thị Hoa – Chủ tịch UBMTTQ VN phường Phú Thuỷ cùng với đại diện các ban ngành, đoàn thể, công an, quân sự, cấp uỷ, ban điều hành các khu phố cùng tham dự.

Description: C:\Users\pc\Desktop\d16c3504515bb605ef4a.jpg

Đại uý Trần Ngọc Châu – Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thiết tham dự Hội nghị

Phường Phú Thủy là phường nội thành thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích là 420,26 hecta. Đông giáp phường Thanh Hải, Tây giáp phường Phú Trinh, Nam giáp phường Bình Hưng và Hưng Long, Bắc giáp phường Xuân An và xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc. Toàn phường hiện có 6.509 hộ với 21.059 nhân khẩu, được chia thành 14 khu phố chia thành 109 tổ nhân dân tự quản. Mật độ dân cư sống tương đối tập trung, đa số cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, cán bộ hưu trí, mất sức và gia đình chính sách chiếm hơn 60% dân số. Địa phương có 05 chùa, 01 trường trung cấp Phật giáo; 01 nhà thờ… Thế mạnh của địa phương là du lịch, dịch vụ, thương mại chiếm tỷ lệ lớn người lao động tại địa phương và những nơi khác đến.

Description: C:\Users\pc\Desktop\9603d86abc355b6b0224.jpg

Đ/c Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch UBND phường thông qua báo cáo.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Phú Thuỷ nhìn chung cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nhận thức về công tác quốc phòng ngày càng được nâng lên góp phần vào việc tuyên truyền cho nhân dân địa phương nhận thức rõ hơn về xây dựng nên quốc phòng toàn dân từ đó xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Có thể nói, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân được Đảng uỷ, UBND hết sức quan tâm, luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Ban CHQS thành phố và bám sát tình hình thực tế để có sự chỉ đạo nhịp nhàng, kịp thời đến các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị và cấp uỷ, Ban điều hành các khu phố cũng như đối với các công ty, đơn vị, doanh nghiệp… đóng chân trên địa bàn phường trong việc triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh dân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của địa phương.

Hằng năm, Ban chỉ huy quân sự phường đều làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, giáo án; xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đâu theo phân cấp đúng quy định. Năm 2010, 2013, 2018 phường đã tổ chức Diễn tập Chiến đấu phòng thủ theo quy định với hình thức hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ, vận hành cơ chế theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ được quan tâm. Ban CHQS phường có 01 Chỉ huy trưởng, 02 Chỉ huy phó (các đồng chí đều được đào tạo về chuyên ngành Quân sự). Lực lượng dân quân toàn phường đến nay có 118 đồng chí, đạt 0,55% so với dân số, đảng viên trong lực lượng dân quân là 28 đồng chí đạt 23,72%.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính trung thực, minh bạch và đúng quy trình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm toàn diện, đúng theo quy định của Quân khu, tỉnh. Các văn bản, Luật, chiến lược được tập trung tuyên truyền như: Pháp luật quốc tế về biển và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chiến lược biển, Luật Quốc phòng, Luật DQTV, Luật GDQP&AN… Song song đó, Ban Chỉ huy quân sự phường cũng đã tham mưu thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch như tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật phòng, chống tham nhũng… Thông qua tuyên truyền thì nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương từng bước được nâng lên, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quốc phòng của địa phương.

Mặc dù công tác triển khai thực hiện gặp nhiều thuận lợi nêu trên, tuy nhiên địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do cơ cấu địa lý thành thị đông dân cư, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, trình độ không đồng đều về nhận thức trong dân dân; việc đầu tư xây dựng các công trình dân sự kết hợp với khu vực phòng thủ của địa phương có mặt còn hạn chế dễ làm cho một số phần tử xấu lợi dụng. An ninh chính trị tuy được giữ vững nhưng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định.

Hội nghị đã ghi nhận 08 ý kiến tham luận sôi nổi, các ý kiến đóng góp sát thực với tình hình quân sự, quốc phòng của địa phương như công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của khu phố 2; công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân của khu phố 3; công tác tham gia Hội trại Tòng quân, nắm bắt tư tưởng, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ của Đoàn phường và UBMTTQ phường; công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và điều động huấn luyện của khu phố 8; công tác giải quyết chế độ chính sách của khu phố 7 và khu phố 5.

 Description: C:\Users\pc\Desktop\d96b9337ff6818364179.jpg

           đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà – Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ,

               Bí thư Đảng uỷ phường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã đi đến những giải pháp thực hiện trọng tâm như: Tiếp tục giữ vững nguyên tác Đảng lãnh đạo,chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự, Công an là lực lượng nòng cốt phối hợp với Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là ý thức cảnh giác cách mạng cao trong đảng viên, quần chúng nhân dân để bảo vệ nền quốc phòng địa phương, góp phần bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp; quan tâm đến phát triển kinh tế làm cơ sở, động lực để tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần bảo đảm cho công tác quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển văn hoá xã hội, kiên quyết bài trừ văn hoá phẩm độc hại.

Hội nghị đã khen thưởng cho 04 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 đó là nhân dân và cán bộ khu phố 3, nhân dân và cán bộ khu phố 4, nhân dân và cán bộ khu phố 7, nhân dân và cán bộ khu phố 14.

Tin và ảnh: Hải Đăng

 

Top