UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Lạc Đạo

UBND phường Lạc Đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

8/13/2019 363 Đã xem

UBND phường Lạc Đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

Chiều ngày 12/8/2019, UBND phường Lạc Đạo tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Tham dự có đồng chí Đại úy Trần Ngọc Châu, đại diện BCH Quân sự thành phố, Đồng chí Bùi Ngọc Lân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Đào Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và các đồng chí đại diện các Ban ngành, đoàn thể phường, cấp ủy, Ban CT Mặt trận, Ban điều hành 7 khu phố, lực lượng dân quân.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền phường Lạc Đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của thành phố nói chung và của phường Lạc Đạo nói riêng. Đảng ủy, UBND phường đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Biển Việt Nam; Luật NVQS; Luật DQTV; Luật GDQP&AN và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, dân quân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Kết quả có 4.500 lượt người tham dự.

Triển khai thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 được Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 10 năm qua địa phương đã giao quân cho thành phố được 132 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao. Phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội và đảm bảo hậu cần quản lý vũ khí trang bị.

 Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền phường Lạc Đạo tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Top