UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Hưng Long

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ VÀ PHÓ TRƯỞNG KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 PHƯỜNG HƯNG LONG

6/5/2019 327 Đã xem

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ VÀ PHÓ TRƯỞNG KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2019 - 2024 PHƯỜNG HƯNG LONG

Hôm nay 7h30” ngày 04/6/2019 tại Hội trường UBND phường  Hưng Long UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt nam phường Hưng Long đã tiến hành tổ chức Hội nghị Triển khai công tác bầu cử trưởng khu phố và phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

          Về phía Đảng ủy, HĐND có Bà: Nguyễn Thị Bích Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, có Ông Nguyễn Đình Quý Phó Bí thư Đảng ủy, về phía UBND phường có Ông Lê Văn Thẩn CTUBND phường,  Ông Nguyễn Duy Nam CTUBMTTQVN phường. Cùng ban Chỉ đạo bầu cử và các ban ngành đoàn thể, công an, Quân sự, y tế  phường và 06 chi bộ, 6 Trưởng ban Điều hành khu phố, 6 Trưởng Ban công tác Mặt trận đến dự buổi hội nghị hôm nay.

          Ông Lê Văn Thẩn Thông qua Kế hoạch số 77/KH- UBND ngày 23/5/2019 của UBND phường Hưng Long về Tổ chức bầu cử Trưởng Khu phố và Phó Trưởng Khu phố Nhiệm kỳ 2019 - 2024.

          Thông qua Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND phường Hưng Long về việc thành lập BCĐ bầu cử trực tiếp Trưởng Khu phố và Phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

          Tiếp theo Ông Nguyễn Duy Nam Thông qua Hướng dẫn Quy trình bầu cử Trưởng khu phố và phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

          Hội nghị đã nhận được sự đóng góp ý kiến của 6 khu phố, 6 chi bộ và các đồng chí BCĐ về công tác bầu cử Trưởng khu phố và phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội nghị đã nghe phát biểu của hội cấp trên và của Thường trực Đảng ủy về Trưởng khu phố và phó Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 . Hội nghị kết thúc vào lúc 10h00” cùng ngày./.

 

Top