UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

TP.Phan Thiết: 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018

11/7/2018 341 Đã xem

TP.Phan Thiết: 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018

TP.Phan Thiết: 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018

Về việc bình chọn và công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018.

Description: Đồng Tháp: 11 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018 và tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh công nhận 30 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh cấp tỉnh và đề xuất 20 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam tại tỉnh Đồng Tháp vào tháng 8/2018 và đã được Cục Công Thương địa phương công nhận 07 sản phẩm đạt cấp khu vực phía Nam. Trongsố 07 sản phẩm của tỉnh Bình Thuận đạt sản phẩm CNNT tiểu biểu khu vực phía Nam, thành phố Phan Thiết có 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018 gồm: Muối Việt - Nhật của Công ty CP Muối & Xây dựng Bình Thuận và thanh long ruột đỏ sấy khô của Công ty CP Rau quả sấy 12B.

 

 

Description: C:\Users\Vu\Desktop\vu\2018\TIN BÀI\Muoi Viet Nhat - mat truoc.jpg

Muối Việt - Nhật của Công ty CP Muối & Xây dựng Bình Thuận

Description: C:\Users\Vu\Desktop\vu\2018\TIN BÀI\Thanh long ruot o say kho 12B.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh long ruột đỏ sấy khô của Công ty CP Rau quả sấy 12B

 

A.V

 

Top