UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

TỔ CHỨC THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM SẢN XUẤT MÔ HÌNH MĂNG TÂY XANH TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ NINH THUẬN

10/5/2017 346 Đã xem

TỔ CHỨC THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM SẢN XUẤT MÔ HÌNH MĂNG TÂY XANH TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ NINH THUẬN

Nhằm định hướng cho bà con nông dân về giống cây trồng mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Phan Thiết gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020; Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bình Thuận triển khai mô hình “Sản xuất măng tây xanh trong nhà lưới kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm nước theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm” trên địa bàn 02 xã Tiến Lợi và Tiến Thành, diện tích là 4.000 m2 (Tiến Lợi 1.000 m2 và Tiến Thành 3.000 m2).

Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 22/9/2017, phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bình Thuận đã tổ chức 01 lớp tham quan để tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách tại các xã, huyện, hộ dân tham gia mô hình tiếp cận phương thức canh tác mới, tham quan học tập một số mô hình trồng măng tây xanh trong nhà lưới, nhà kính đạt hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh măng tây xanh trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Ảnh: Tham quan mô hình măng tây xanh tại tỉnh Ninh Thuận.

Các mô hình măng tây xanh tại tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận đều ược sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Mô hình măng tây xanh tại tỉnh Ninh Thuận đã thu hoạch măng được 6 năm, trong 6 năm thu hoạch măng tây xanh thu lãi được khoảng 1,6 – 1,8 tỷ, bình quân mỗi năm lãi khoảng 270 – 300 triệu đồng.

  

Ảnh: Mô hình măng tây xanh tại tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh: Mô hình măng tây xanh tại tỉnh Ninh Thuận.

Kết thúc chuyến tham quan, nhiều bà con nông dân tham gia thực hiện mô hình đã rất phấn khởi khi được thấy trực tiếp quy trình sản xuất măng tây xanh và hiệu quả kinh tế do cây măng tây xanh mang lại cho bà con nông dân tại tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận, bước đầu đã định hướng được cho các hộ dân về sản xuất măng tây xanh theo chuỗi liên kết giá trị.

KIM HUYÊN./.

Top