UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 7480/TB-UBND ngày 4/7/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh.

7/5/2018 103 Đã xem Tải về Xem file

Nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh.

Top