UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 5031/TB-UBND ngày 19/4/2008 của UBND thành phố Phan Thiết về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam...

Thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Top