UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Thông báo

Thông báo số 4979 /TB-UBND ngày 18/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2018)

Thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2018)

Top