UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Sự kiện trong nước

Thành phố Phan Thiết tiếp tục xây dựng đô thị văn minh - thân thiện

2/9/2017 841 Đã xem

Năm 2016, năm đầu tiên thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 -2020 trong điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn không ít khó khăn tác động, song toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đề ra và đã đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2016, dù bên cạnh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại đáng quan tâm nhưng có thể nói, kinh tế của thành phố trong năm qua tiếp tục tăng trưởng khá. Có đến 8/9 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tình hình giá cả trong năm tương đối ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,09%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 12,6%; lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng và doanh thu ngành du lịch đều tăng so với năm trước đến 8,3%, doanh thu ước đạt 7.650 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 135/128 triệu USD đạt 105,46% kế hoạch năm; tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.785 tỉ đồng; sản lượng khai thác thủy sản 56.800 tấn đạt 102,5%, sản xuất tôm giống ước đạt 259 triệu post đạt 259%... Trong công tác thu chi ngân sách, năm 2016 đạt 100,7% dự toán pháp lệnh và chi đạt 83,3% dự toán HĐND giao; lĩnh vực đầu tư phát triển cũng được cân đối ngân sách đầu tư 379 công trình.

Song song đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội, ANQP cũng đã có nhiều tiến bộ, đã thể hiện trong chất lượng dạy và học tiếp tục được giữ vững nên tỉ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp đạt từ 98% trở lên, tỉ lệ học sinh bỏ học cũng giảm so với năm học trước, đồng thời ở 18/18 phường xã của thành phố duy trì chuẩn phổ cập; công tác phòng, chống, giám sát dịch bệnh được ngành y tế quan tâm sâu sát nên đã chủ động trong khống chế dịch bệnh; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng qui định; công tác giải quyết việc làm cho người lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt chỉ tiêu giao; các chỉ tiêu chủ yếu về quân sự - quốc phòng đều đạt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và giảm về số vụ phạm pháp hình sự.

Năm 2017 – năm thứ hai thành phố thực hiện Nghị quyết, cũng là năm thành phố đẩy mạnh tối đa mọi nguồn lực từ năng lực lãnh đạo quản lý, chỉ đạo điều hành đến huy động tối đa cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng-an ninh song song với lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị một cách căn bản. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, toàn thành phải bám sát các chỉ tiêu chủ yếu đề ra, cụ thể:

                                                                                                                        

Về giá trị sản xuất, trong đó dịch vụ-thương mại phải đạt tốc độ tăng trưởng trên 11%; công nghiệp-xây dựng (4%); nông-lâm-thủy sản phải đạt tốc độ tăng trưởng trên 1%.

Trong công tác thu ngân sách, phải hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao là 829 tỉ đồng (chỉ tiêu phấn đấu là 840 tỉ).

Đối với sản lượng khai thác hải sản, phải khai thác 56.000 tấn.

Ở tỉ lệ sinh con thứ 3, giảm tới mức 0,1%.

Song song đó, tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 cũng phải đạt trên 99%.

Giảm 170 hộ nghèo.

9.500 lao động sẽ được giải quyết việc làm.

Và toàn thành phố sẽ có 194 thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ người trai đối với Tổ quốc trong năm 2017 này.

 

Lê Nguyên

Top