UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

10/4/2018 446 Đã xem

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

Sáng 03/10/2018, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn cho các Thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố, Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội và điều tra viên là Trưởng hoặc Phó khu phố, thôn ở các phường, xã trên địa bàn thành phố.

 

 

                Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai Kế hoạch số 10435/KH-UBND của ngày 25/9/2018 UBND thành phố Phan Thiết về triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020; trong đó, chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩn định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác hộ nghèo, cận nghèo theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

 

          Các đại biểu tham dự hội nghị

 

          Theo Kế hoạch, từ ngày 01/9/2018 đến 05/11/2018, tất cả các phường, xã tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn mình. Đối tượng là toàn bộ hộ gia đình cư trú trên địa bàn thành phố. Các phường, xã thực hiện việc rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quy trình rà soát thực hiện theo quy trình tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Lê Phong

Top