UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn học nghệ thuật

Tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng khu vực hai bên trục đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú

11/14/2016 1482 Đã xem

Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng khu vực hai bên trục đường ven biển Hòa Thắng – Hòa Phú, tạo sự đồng bộ trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung triển khai các nội dung sau

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan xác định vùng và mức độ chồng lấn giữa quy hoạch khai thác chế biến và sử dụng quặng titan với quy hoạch đất lâm nghiệp, quy hoạch vùng nuôi tôm thương phẩm và sản xuất giống tôm nước lợ tại khu vực; đề xuất giải pháp xử lý và kế hoạch thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Trước mắt, đối với khu vực chồng lấn vào ranh các dự án thăm dò, khai thác titan, yêu cầu quản lý theo quy định của Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường. Đến khi hết hạn thăm dò, khai thác titan thì thực hiện theo quy hoạch xây dựng và quy định quản lý được phê duyệt.

Sở Xây dựng: Tiếp tục thực hiện, sớm hoàn thành các công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3211/UBND-ĐTQH ngày 07/9/2016; bàn giao Hồ sơ thông tin quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị liên quan để phục vụ tốt công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; cắm mốc và quản lý mốc giới theo quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát thống nhất nội dung và kế hoạch phát sóng Phim ngắn giới thiệu về quy hoạch và du lịch Bình Thuận trên các phương tiện thông tin. Đối với tuyến đường xuống biển: Sở Xây dựng làm việc thêm với Sở Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch & Đầu tư căn cứ nhu cầu phát triển và tổng thể hệ thống giao thông tại khu vực theo quy hoạch để phân tích, đề xuất quy mô mặt cắt ngang đường cho phù hợp, khái toán kinh phí, dự kiến nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện.

UBND huyện Tuy Phong và UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng tại khu vực theo địa bàn; kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp sang nhượng đất đai trái pháp luật, xây dựng không phép, sai phép, không đúng mục đích sử dụng đất và quy hoạch được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND huyện Tuy Phong và UBND huyện Bắc Bình tiếp tục rà soát, đánh giá các quy hoạch đã phê duyệt theo định kỳ; tăng cường công tác giám sát, phối hợp trong quá trình thực hiện, đảm bảo cập nhật, điều chỉnh kịp thời quy hoạch các ngành, lĩnh vực còn chồng lấn, đảm bảo đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, thu hút đầu tư./.

Hữu Tri

Top