UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

SƠ KẾT CHỈ THỊ 40-CT/TW TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

9/10/2019 366 Đã xem

SƠ KẾT CHỈ THỊ 40-CT/TW TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

 

Chiều ngày 06/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40). Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; … - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bà Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan địa phương.

Description: 40_2.jpgQuang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh cho rằng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; được đông đảo tầng lớp nhân dân đón nhận và đồng tình ủng hộ. Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những phần quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; cải thiện đời sống nhân dân và góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.

Trong 05 năm triển khai, Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, tạo sự ổn định trong đời sống xã hội; giúp người nghèo có cơ hội tạo việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến ngày 30/6/2019, NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã và đang triển khai thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt 2.608 tỷ đồng; hơn 100 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Tăng trưởng tín dụng trong 05 năm qua đạt 932 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm.

Đặc biệt, từ khi thực hiên Chỉ thị số 40, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương tăng 60,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,33% tổng nguồn vốn, tăng 195% so với nguồn ngân sách ủy thác trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI), trong đó ngân sách cấp tỉnh bổ sung 40 tỷ đồng và 10/10 huyện, thị xã và thành phố chuyển sang 20,9 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc tạo điều kiện cho NHCSXH phục vụ các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương có hiệu quả. Việc huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội được tập trung chỉ đạo; đã tập trung thực hiện tốt công tác huy động vốn được Nhà nước cấp bù lãi suất từ các tổ chức, cá nhân và tiền gửi tiết kiệm của các tổ tiết kiệm và vay vốn; số dư huy động đến 30/6/2019 đạt 301,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách góp phần đáng kể trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên bỏ học do gia đình khó khăn về tài chính, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế tại địa phương. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số; dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc đến nay đạt trên 337 tỷ đồng với 14,4 ngàn hộ còn dư nợ, chiếm 59,5% tổng số hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Mặt khác, qua hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó hơn, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, mau chóng vươn lên thoát nghèo. Số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH là 140.812 hộ; trong đó: Số hộ vượt qua ngưỡng nghèo: 28.073 hộ; Số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học là 9.787 học sinh, sinh viên; Số lao động được tạo việc làm từ quỹ Quốc gia về việc làm là 6.619 lao động; Số công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng và cải tạo là 108.121 công trình; Số căn nhà hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng là 116 căn;...

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội; huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Với hiệu quả đã được chứng minh, tín dụng chính sách xã hội không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị - xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng với nhân dân, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 là 1 nhiệm vụ thường xuyên, thiết thực, quan trọng trong các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cần tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách, duy trì việc cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng năm ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; bổ sung giải pháp huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm giao dịch xã; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng… Cùng với đó, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng sử dụng nguồn vốn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trong 05 năm qua.

Description: 40_1.jpg

Hình ảnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 trong 05 năm qua./.

 

Top