UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Sự kiện trong nước

RỦI RO TỪ TIỀN ẢO BITCOIN

6/7/2018 5406 Đã xem Tải về Xem file

RỦI RO TỪ TIỀN ẢO BITCOIN

Việc giao dịch tiền ảo Bitcoin trên thế giới cũng đã lan nhanh đến Việt Nam những năm gần đây. Hiện đã có một số trang web giao dịch Bitcoin tại Việt Nam, và thực tế, tiền này chỉ có thể dùng để mua đi bán lại trên internet mà không có giá trị sử dụng bên ngoài.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Bitcoin nói riêng và các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ hiện hành và cũng không phải phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Vì vậy, việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và không được pháp luật bảo vệ. Ngân hàng Nhà nước cũng đã khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ và giao dịch liên quan đến Bitcoin cũng như các loại tiền ảo tương tự khác. Hai rủi ro lớn nhất trong đầu tư tiền ảo nói chung là thị trường và pháp lý. Xét về thị trường, không có ai tính được mức cung cầu như thế nào để dự báo chính xác giá cả của loại tiền này. Hơn nữa, cũng chưa có nhiều quốc gia công nhận tiền ảo để thanh toán nên lại càng không có cơ sở khoa học để tính toán. Đặc biệt, vì các thông tin rất khó chính xác nên giới đầu tư sẽ dễ dàng thổi giá hay dìm giá đối với tiền ảo.

Ngày 11 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (sau đây gọi tắt là tiền ảo), trong đó xác định “Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia”.

            Để thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các công việc cụ thể sau đây:

 

 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận:

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các quy định pháp luật có liên quan đối với hoạt động tiền ảo tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn để biết và thực hiện.

b) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn:

-Không được cung ứng dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.

- Tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.

c) Tăng cường công tác giám sát, phát hiện các giao dịch, hoạt động tiền ảo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý, đặc biệt đối với hoạt động sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái quy định pháp luật.

d) Phối hợp với Công an tỉnh trong việc phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

2. Sở Công thương:

a) Phối hợp Công an tỉnh trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật trên các website, ứng dụng thương mại điện tử.

3. Công an tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các Sở, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

b) Tăng cường điều tra và phối hợp với các Sở, ngành liên quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua tiền ảo, hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

4. Sở Tài chính: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai kịp thời chỉ đạo của Bộ Tài chính liên quan đến hoạt động tiền ảo.

5. Sở Tư pháp: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai, hướng dẫn kịp thời các quy định liên quan đến quản lý, xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc người dân tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo. Không đưa các thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, Bitcoin.

7. Ủy ban nhân dân các địa phương

a) Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh và chỉ đạo các ngành có liên quan của huyện tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo, đặc biệt là hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.

b) Tuyên truyền, cảnh báo trên địa bàn để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hệ lụy liên quan tới việc mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo.

Top