UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Mũi Né

PHƯỜNG MŨI NÉ TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NVQS NĂM 2020

8/30/2019 602 Đã xem

PHƯỜNG MŨI NÉ TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NVQS NĂM 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 5724/KH-HĐNVQS của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Phan Thiết về việc triển khai công tác sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân và dân quân thường trực năm 2020.

Sáng ngày 30/8/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Mũi Né đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên tại địa phương. Qua đợt khám có 80 thanh niên tham gia. Đây là những thanh niên có đủ trình độ, điều kiện ban đầu để tham gia nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân và dân quân thường trực trong năm 2020.

                                                          Tin - ảnh: Ngọc Lâm

 

 

 

                                                                            

 

 

Top