UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Mũi Né

PHƯỜNG MŨI NÉ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THU NGÂN SÁCH ĐỢT 1 VÀ PHÁT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH ĐỢT 2/2019

9/19/2019 493 Đã xem

PHƯỜNG MŨI NÉ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THU NGÂN SÁCH ĐỢT 1 VÀ PHÁT ĐỘNG THU NGÂN SÁCH ĐỢT 2/2019

Thực hiện Quyết định số 9811/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2019.

Sáng ngày 19/9/2019. UBND phường Mũi Né đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách đợt 1 và phát động thi đua thu ngân sách đợt 2/2019. Về tham dự Hội nghị và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Mây, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường.

Qua thực hiện việc triển khai phát động thu ngân sách đợt 1, phường Mũi Né có nhiều chỉ tiêu thu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao như: Thu phí lệ phí (100,82%); thu khác ngân sách (157,63%); thu an toàn giao thông (117,5%); các loại quỹ như quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Để hoàn thành và thực hiện tốt công tác thu ngân sách của địa phương trong những tháng cuối năm 2019. Tại Hội nghị, UBND phường Mũi Né đã chỉ đạo các ngành và bộ phận chuyên môn tập trung truyên truyền, vận động nhân dân, tăng cường bám địa bàn, bố trí thời gian phù hợp, rà soát bộ thuế, đôn đốc các hộ gia đình, các hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đồng thời cố gắng hoàn thành chỉ tiêu trong tháng 11/2019.

                                                          Tin - ảnh: Ngọc Lâm

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Top