UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Lạc Đạo

PHƯỜNG LẠC ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

5/9/2019 544 Đã xem

PHƯỜNG LẠC ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

 

Ngày 06/5/2019 UBND phường Lạc Đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong phường Lạc Đạo nhiệm kỳ 2019- 2024. Về tham dự Đại hội có Bà Mãn Thị Sáng, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Phan Thiết, Ông Đào Quang Thanh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các ban ngành, đoàn thể, Ban điều hành 07 khu phố và 22 đ/c là Hội viên Hội Cựu TNXP phường.

Đồng chí Lê Chí Thọ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường nhiệm kỳ 2015 - 2019 báo cáo đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, nêu lên các mặt làm được và chưa làm được của Hội Cựu TNXP, vai trò trách nhiệm của Hội viên trong thời kỳ mới và trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và nêu lên phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cưu TNXP nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đ/c Lê Chí Thọ được tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu TNXP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                                                                                                          L.Đ                     

 

 

Top