UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Bình Hưng

PHƯỜNG BÌNH HƯNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016-2021.

7/29/2019 500 Đã xem

PHƯỜNG BÌNH HƯNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016-2021.

Ngày 26/7/2019, Hội đồng nhân dân Phường Bình Hưng tổ chức kỳ họp thứ 8 – Hội đồng nhân dân phường – khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp lần này Hội đồng nhân dân Phường nghe UBND phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 để trả lời trong kỳ họp lần này.

          Thường trực Hội đồng nhân dân Phường trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020, thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020, Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019.

 

Top