UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Phan Thiết: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến nước mắm cao đạm”

12/22/2017 1004 Đã xem

Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến nước mắm cao đạm” tại Công ty TNHH Nước mắm Mai Hương thuộc cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài.

Nhờ tiếp cận được chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố nên Công ty TNHH Nước mắm Mai Hương đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào dây chuyền làm nước mắm cao đạm. Đề án được triển khai từ năm 2017 với tổng kinh phí thực hiện là 669,4 triệu đồng, trong đó kinh phí từ nguồn khuyến công quốc gia là 200 triệu đồng.

Thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn đã tận dụng và sử dụng hiệu quả các thiết bị đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lao động và tăng sản lượng sản xuất; quảng bá thương hiệu sản phẩm qua việc tham gia các hội chợ triển lãm.

Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến công vận động, hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đề án khuyến công năm 2018.

                                                                                                             QUANG DUY./.

Top