UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

NGHIỆM THU NHÀ TÌNH NGHĨA DO QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA THÀNH PHỐ HỖ TRỢ

5/14/2018 241 Đã xem

NGHIỆM THU NHÀ TÌNH NGHĨA DO QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA THÀNH PHỐ HỖ TRỢ

Ngày 02/02/2017, Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố và UBND phường Đức Long tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Huyền - Bệnh binh 61%, do Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố hỗ trợ, mức hỗ trợ 50 triệu/căn.

 

                                                                                                            Lê Phong

Top