UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận

6/14/2019 301 Đã xem

Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty CP In và Bao bì Bình Thuận

 

Triển khai Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 và Hợp đồng số 36/HĐ-CNĐP ngày 14 tháng 5 năm 2019 giữa Cục Công Thương địa phương và Trung tâm Khuyến công Bình Thuận; Hợp đồng số 119/2019/HĐ-TTKC ngày 16 tháng 5 năm 2019 giữa Trung tâm Khuyến công Bình Thuận và Công ty Cổ phần In & Bao bì Bình Thuận về việc thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2019 với đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton” của Công ty Cổ phần In & Bao bì Bình Thuận với tổng kinh phí thực hiện 680.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 300.000.000 đồng.

Qua trời gian triển khai thực hiện, đến nay Công ty CP in và bao bì Bình Thuận đã đầu tư Máy cán màng nước toàn tự động lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành thử nghiệm thành công; Chiều ngày 07/6/2019, Trung tâm Khuyến công đã chủ trì mời Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết và Công ty Cổ phần In & Bao bì Bình Thuận tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì carton”.

Đoàn kiểm tra thực tế máy móc thiết bị.

 

Kết quả nghiệm thu cơ sở thực tế đạt 100% yêu cầu theo các nội dung đề án được Bộ Công Thương phê duyệt và hoàn thành sớm hơn tiến độ thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Khyến công.

Đề án đi vào hoạt động sẽ làm tăng công suất so với phương pháp sản xuất thủ công, đáp ứng nhu cầu, mở rộng thị trường qua đó nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời duy trì hoạt động ổn định, phát triển bền vững của Công ty.

Nguồn: Khuyến Công Bình Thuận

 

 

 

         

 

Top