UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Cơ hội đầu tư

Ngành điện không thu tiền của dân để đầu tư lưới điện

12/12/2016 3912 Đã xem

Ông Hoàng Văn Hiền, ngụ tại thôn Tiến Thành (Phan Thiết) phản ánh: Năm 1999 Điện lực Phan Thiết thu tiền của dân, bình quân 700.000 đồng/hộ và hứa sau này hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 17 năm người dân vẫn chưa được hoàn trả lại vốn đầu tư. Vì vậy, nhiều hộ dân kiến nghị ngành điện cần giải quyết dứt điểm việc trả tiền lại cho dân xã Tiến Thành.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết được ngành điện đầu tư lưới điện trung áp theo chương trình điện khí hóa nông thôn vào năm 1998. Tuyến điện lưới trung áp (22kw) của xã Tiến Thành do ngành điện đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản. Phần lưới điện hạ áp do địa phương tự đầu tư (lúc bấy giờ do Ban quản lý dự án thành phố Phan Thiết làm chủ đầu tư). Trước đây, các địa phương khác trong tỉnh đều thực hiện chủ trương chung là huy động nhân dân đóng góp để xây dựng lưới điện hạ áp với phương châm “Nhà nước, địa phương và nhân dân cùng làm”. Số tiền các hộ dân phản ánh như trên là đóng cho xã, Công ty Điện lực Bình Thuận và Điện lực Phan Thiết không thu bất kỳ khoản tiền nào của người dân xã Tiến Thành.

Năm 2002, Ban quản lý dự án thành phố Phan Thiết bàn giao lưới điện hạ áp của xã Tiến Thành cho Công ty Điện lực Bình Thuận quản lý. Theo biên bản giao nhận lưới điện, thì các công trình điện hạ áp của xã Tiến Thành đã bàn giao đều sử dụng vốn ngân sách để đầu tư (không có chứng từ, hóa đơn nào thể hiện huy động tiền của dân để xây dựng lưới điện). Chính vì vậy, thực hiện phương thức tăng giảm tài sản giữa 2 bên giao nhận không phải hoàn vốn. Theo quy định việc hoàn vốn lưới điện bàn giao phải thực hiện theo Thông tư số 32 ngày 4/12/2013 của Bộ Công thương và Bộ Tài chính về hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn. Vì vậy, Công ty Điện lực Bình Thuận không có thẩm quyền quyết định việc hoàn trả vốn cho dân. Vấn đề này hiện đang tồn tại ở một số địa phương khác trong tỉnh, Công ty Điện lực đã có văn bản trả lời rõ vấn đề người dân đầu tư vốn. Đồng thời, báo cáo với Sở Công thương và UBND thành phố Phan Thiết để địa phương trả lời cho các hộ dân có liên quan rõ.

Lê Thanh

Top