UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Năm 2019, Bình Thuận phấn đấu đào tạo nghề cho 11.000 người

5/13/2019 573 Đã xem

Năm 2019, Bình Thuận phấn đấu đào tạo nghề cho 11.000 người

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức giao ban công tác giáo dục nghề nghiệp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; Phòng lao động thương binh xã hội các huyện, thị, thành phố và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 24 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó có 16 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lâp và 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập. Năm 2018, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới đào tạo nghề nghiệp cho 11.057/11.000 người, đạt 100,5% kế hoạch. Trong đó, thành phố Phan Thiết đã giải quyết việc làm cho trên 9.500 lao động, đạt gần 103% kế hoạch năm. Thông qua việc đào tạo nghề đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đến cuối năm 2018 đạt 64% trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chiếm 24,4%. Số lao động qua đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa số được doanh nghiệp tuyển dụng hoặc tự tạo việc làm. Tuy nhiên, hiện chỉ có 4 cơ sở có hợp tác với doanh nghiệp gồm các trường: Cao đẳng nghề Bình Thuận, Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Cao đẳng Y tế Bình Thuận và Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận, chiếm tỷ lệ 17%.. 4 tháng đầu năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyển mới đào tạo nghề nghiệp cho 3.309 người, đạt hơn 30% so kế hoạch năm và bằng 278,5% so cùng kỳ năm 2018.

Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển mới đào tạo nghề nghiệp cho 11.000 người trong năm 2019, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xác định phải tăng cường tư vấn, hướng nghiệp trong nhà trường; mở rộng các phương thức, hình thức tuyên truyền, quảng bá về hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kết hợp trong tuyển sinh người học vào giáo dục nghề nghiệp. Thông tin về chính sách của Nhà nước đến các doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế cho doanh nghiệp khi tham gia giáo dục nghề nghiệp, chính sách đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời phối hợp với các trường THCS, THPT tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu ngành, nghề đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị mình, giúp các em có đầy đủ thông tin về giáo dục nghề nghiệp. Tập trung tuyển sinh, tổ chức đào tạo các ngành nghề trọng điểm; đa dạng hóa phương thức đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; gắn kết tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm…

                                                       Đài Truyền Thanh

 

Top