UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Lạc Đạo

LẠC ĐẠO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

7/19/2019 328 Đã xem

LẠC ĐẠO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

 

Sáng ngày 12/7/2019, Đảng ủy phường Lạc Đạo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Huy Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Phan Thiết phụ trách địa bàn phường; ở địa phương có ông Bùi Ngọc Lân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các ông, bà trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của phường, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận đạt một số kết quả khá cơ bản, kinh tế thương mại, dịch vụ phát triển tốt; Thu ngân sách đạt kết quả khá so với cùng kỳ năm 2018. Công tác y tế, giáo dục được triển khai thực hiện đạt kết quả; tổ chức và tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh cơ bản được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt, công tác giao quân đạt chỉ tiêu thành phố giao. Công tác giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo thời gian theo quy định. Công tác tuyên truyền học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết được thực hiện kịp thời. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo thường xuyên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm: việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện còn nhiều khó khăn, hạn chế; công tác quản lý đô thị, môi trường, trật tự giao thông vẫn còn nhiều hạn chế, học sinh bỏ học cấp trung học cơ sở vẫn còn, vận động ra lớp gặp nhiều khó khăn; phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ, tệ nạn mua bán và sử dụng ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác phát triển đảng viên còn chậm; hoạt động Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt hạn chế, công tác nắm và phát hiện tình hình ở địa bàn dân cư còn chậm và chưa sát.

Đảng ủy đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu ý kiến thể hiện sự nhất trí cao với nội dung báo cáo, đồng thời làm rõ hơn về những tồn tại, hạn chế gắn với từng nội dung cụ thể, từ đó đề xuất các giải pháp để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.

          Ông Bùi Ngọc Lân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên đồng thời khẳng định, trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng đồng chí, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo, nhấn mạnh một số nội dung chính để lãnh đạo thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đảng bộ đề ra. Mặt trận, các đoàn thể và chi bộ các khu phố phải phát huy những kết quả đã đạt được, kiên quyết khắc phục những khó khăn, tồn tại yếu kém, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2019 đề ra.

Trước khi kết thúc Hội nghị, Ông Bùi Ngọc Lân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã lồng ghép quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

                                                                    Linh Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

Top