UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Hưng Long

KHU PHỐ 7 PHƯỜNG HƯNG LONG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

11/23/2018 766 Đã xem

KHU PHỐ 7 PHƯỜNG HƯNG LONG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Tối ngày 27/12/2017, tại Trường tiểu học Hưng Long I,  ban điều hành khu phố 7 phường  Hưng Long đã tiến hành tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc khu phố 7, phường  Hưng Long năm 2018.

Đồng chí Dương Văn An, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã về dự.   Trong năm qua, phong trào Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, xây dựng đô thị văn minh, Ban điều hành khu phố - Ban công tác mặt trận dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đã phối hợp xây dựng, vận động nhân dân thực hiện nhiều công trình có giá trị như: Đường, điện, tổng giá trị gần 60.000.000đ; Thực hiện Cuộc vận động các quỹ như: Người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Người cao tuổi, Khuyến học, Phòng chống thiên tai đạt 100% và vượt chỉ tiêu; Phong trào Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình: Được cấp ủy và chi bộ quan tâm chỉ đạo và đã được Ban điều hành khu phố và Ban công Tác Mặt trận quan tâm thực hiện đã tiến hành tuyên truyền vận động 299 hộ gia đình thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước; Về công tác xây dựng cảnh quan sạch đẹp luôn được khu phố quan tâm triển khai tới từng hộ dân giữ gìn vệ sinh và cảnh quan luôn trong lành và xanh sạch đẹp.

Tại ngày hội, Ban điều hành Khu phố, Ban công tác mặt trận còn vận động được 70 xuất vở và 10 xuất gạo và quà các loại trị giá 5.000.000đ. Ngoài ra được quan tâm của Đồng chí Dương Văn An quà và tiền do đồng chí tài trợ với số tiền trị giá: 10.000.000đ được phát cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn  học giỏi và xuất sắc./.

 

Top