UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin phường - xã

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND PHƯỜNG PHÚ THỦY, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

7/28/2017 858 Đã xem

Sáng ngày 12/7/2017, HĐND phường Phú Thủy đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 4, khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phan Thị Thanh Mai – Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy; đồng chí Võ Văn Thông – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại biểu HĐND phường; cán bộ công chức địa phương, đại diện chi bộ, khu phố, Mặt trận 14 khu phố cùng tham dự.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Ngô Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường cho biết: Kỳ họp lần này sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. HĐND cũng xem xét, thảo luận, thông qua các Nghị quyết quan trọng do UBND phường trình như: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường, Nghị quyết về nhiệm vu 6 tháng cuối năm 2017, tờ trình và nghị quyết phê chuẩn các chương trình giao thông nông thôn năm 2017, tờ trình và nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách phường năm 2017 từ nguồn thu kết dư năm 2016 chuyển sang năm 2017, tờ trình và nghị quyết về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016… Bên cạnh đó, trong lĩnh vực giám sát, Ban kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra tại kỳ họp thứ 4, báo cáo kết quả hoạt động của các Ban 6 tháng đầu năm và phương hướng cuối năm 2017, báo cáo thẩm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác bảo đảm ANTT, ATGT 6 tháng đầu năm 2017… Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ đổi mới phiên chất vấn theo hướng đa dạng nội dung, đối tượng được chất vấn đối với các vấn đề đang được cử tri quan tâm.

Đồng chí Ngô Văn Minh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp với khối lượng công việc nhiều, những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng; đề nghị các đại biểu HĐND, UBND, các bộ phận có liên quan tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian để nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào nội dung kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Nghị quyết của HĐND thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi cao, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của cử tri và nhân dân.

Ngay sau phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Hải Đăng - Phó Chủ tịch UBND phường đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Cũng trong phiên họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam phường báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND; thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Hải Đăng

Top