UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn học nghệ thuật

Kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

11/14/2016 1670 Đã xem

Việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày không những ở cấp tiểu học mà còn ở cả những cấp học khác trong giáo dục phổ thông đã được thực hiện tại các nước trong khu vực và nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày còn là nhu cầu rất lớn của cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, việc phát triển trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày là điều kiện quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ: Chương trình tiểu học một cách đầy đủ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tiểu học, tạo nền tảng vững chắc về mọi mặt để học sinh có thể tiếp tục học lên trung học cơ sở một cách thuận lợi; công nhận các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1, mức độ 2); triển khai thuận lợi việc dạy tiếng Anh theo Đề án 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên quan điểm và phương hướng trên, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện dạy học 02 buổi/ngày ở cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cấp Tiểu học, bao gồm năng lực đọc hiểu, làm toán, rèn kỹ năng sống; tạo cơ hội, điều kiện học tập bình đẳng giữa các vùng, miền, các thành phần dân tộc; phấn đấu đến năm 2020 đạt 90% trở lên các trường tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Phạm Huệ

Top