UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiện nay, dữ liệu về thủ tục hành chính đã được công khai trên internet để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm hiểu và khai thác. Hệ thống này đã được kết nối, tích hợp và đồng bộ dữ liệu về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận.

Để tra cứu, tìm hiểu và khai thác người dân và doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập internet qua Firefox, Google Chrome…

Bước 2: Vào link : http://tthc.binhthuan.gov.vn.

Bước 3: Giao diện hiện ra à chọn cấp mình muốn tra cứu à chọn cơ quan thực hiện à chọn lĩnh vực  à

Trong trường hợp không nắm được cơ quan thực hiện, lĩnh vực thì có thể chỉ chọn cấp hiện hiện.

Bước 4: Các thủ tục hiện ra bên dưới. Cần tra cứu thủ tục hành chính nào thì tải thủ tục đó về máy tính để xem./.

 

Top