UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Hưng Long

HƯNG LONG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

7/20/2019 242 Đã xem

HƯNG LONG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

 

          Ngày 12/7/2019 tại Hội trường UBND phường Hưng Long Đảng ủy phường Hưng Long đã tiến hành tổ chức sơ kết công tác Đảng và công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2019  và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019. Sáu tháng đầu năm 2019 Đảng ủy phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực như:

          Công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy đã tổ chức quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gồm Nghị quyết TW6, NQTW7, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân tỉ lệ tham gia đối với cán bộ 98%, đảng viên 95%.

          Đảng ủy đã chỉ đạo cho UBND phường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng không để các hộ dân buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường mang lại mỹ quan xanh sạch đẹp cho khu du lịch Đồi Dương và tạo bộ mặt mỹ quan cho thành phố.

          Tập trung cho công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, ngày lễ kỷ niệm của đất nước... Tham gia hoạt động TDTT vui xuân do thành phố tổ chức chiều mùng 2 tết với các nội dung Quấy thúng, bơi thúng. Ngày 08/02/2019 tức mùng 4 tết tham gia chạy vượt đồi cát với 16 vận động viên.

+ Ban chỉ huy quân sự phường phối hợp với Công an, BVDP tuần tra bảo vệ TTATXH trên địa bàn phường. Nhất là các đợt cao điểm tuần tra khép kín địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt. Bảo vệ an toàn trước, trong và sau các cao điểm. Đã tổ chức Hội nghị QS-QP năm 2019 và giao chỉ tiêu xây dựng, huấn luyện DQ cho các khu phố theo quy định.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiếp tục chỉ đạo thực hiện, chất lượng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của bộ phận một cửa ngày càng được nâng lên, thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân ở địa phương, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Công tác củng cố tổ chức bộ máy được chú ý kiện toàn, công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn được quan tâm, việc giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện đúng theo quy định.

          Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ: Tổng số đảng viên toàn đảng bộ hiện nay là 142 đồng chí ( Trong đó miễn sinh hoạt là 20 đảng viên, có 70 đảng viên nữ, 4 đảng viên dự bị) với 13 chi bộ trực thuộc. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội    

          Công tác kiểm tra giám sát: Đảng UBKT đảng ủy đã thành lập 3 tổ kiểm tra, giám sát đối với 7 chi bộ trực thuộc. Trong năm có 13/13 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát.

Trong thời gian đến, ngoài các nhiệm vụ được nêu trong dự thảo báo cáo, Đảng bộ Hưng Long sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 01/10/2012 của Thành ủy Phan Thiết Khoá X về việc “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

 

 

 

Top