UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị cán bộ, công chức Phòng Kinh tế năm 2018

2/2/2018 232 Đã xem

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết tại Công văn số 9677/UBND-VX ngày 11/12/2017, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017. Sáng ngày 29/01/2018, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Hội nghị cán bộ, công chức Phòng Kinh tế năm 2018

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết tại Công văn số 9677/UBND-VX ngày 11/12/2017, về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

Sáng ngày 29/01/2018, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, tổng kết năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Toàn thể Hội nghị cơ quan phòng Kinh tế thành phố.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Chơn, Trưởng phòng Kinh tế thành phố, chủ trì; về phía khách mời tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Duy, Phó trưởng phòng Nội vụ; cùng toàn thể cán bộ, công chức phòng Kinh tế thành phố.

 

Năm 2017, được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, sự hướng dẫn của các sở, ngành và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, phòng Kinh tế thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trong năm 2017, việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác thanh tra nhân dân đã được đẩy mạnh, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… cũng được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: đ/c Lê Văn Chơn, Trưởng phòng Kinh tế.

 

Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận, thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2017 và phướng hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; báo cáo tổng kết tình hình kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

 

Kết thúc Hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức phòng Kinh tế thống nhất với Nghị quyết về nhiệm vụ và phong trào thi đua năm 2018.

QUANG DUY./.

 

 

 

Top