UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Bình Hưng

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2018 phường Bình Hưng

1/19/2018 1167 Đã xem

Ngày 09/01/2018, UBND phường Bình Hưng phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2018

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2018 phường Bình Hưng

Ngày 09/01/2018, UBND phường Bình Hưng phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2018. Hội nghị thông qua báo cáo tổng thể phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Qua đó, tiến hành bầu Ban thanh tra nhân có 03 đồng chí; tham gia góp ý và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018,  góp ý dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn thể CBCC và người lao động. Tại hội nghị lãnh đạo Liên đoàn lao đông thành phố Thiết đã chỉ đạo rất cụ thể cho công đoàn cơ sở các tiêu chí để công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh.

Top