UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

5/27/2019 426 Đã xem

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

Ảnh: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Trường Tiểu học Phong Nẫm

dâng hoa chúc mừng Đại hội

 

Ngày 19/5/2019. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ( Hội LHTNVN) xã Phong Nẫm tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội Đại biểu Hội LHTNVN xã Phong Nẫm lần thứ IV là sự kiện quan trọng, là ngày hội của Thanh niên xã nhà. Đại hội lần này nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III (2014 – 2019); xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và Phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Về tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, UBMTTQVN, đại diện các Đoàn thể ở xã, cấp ủy Chi bộ và 61 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên ở 05 chi hội trực thuộc về tham gia.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung nghiên cứu các văn bản, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội 5 năm (2014 – 2019); báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội LHTN nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024, các phát biểu tham luận của các Chi hội trực thuộc trong thực hiện công tác Hội và Phong trào thanh niên năm năm qua… trên cơ sở đó các đại biểu tham gia ý kiến đóng góp, biểu quyết các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được và biểu dương Ban Chấp hành Hội trong tổ chức thực hiện có kết quả nội dung Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, bên cạnh đó cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại nhằm giúp cho Ban Chấp hành khóa mới bổ sung, đưa vào Nghị quyết để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian đến. Tại Đại hội lần thứ IV Hội LHTNVN nhiệm kỳ 2019 – 2022 xã đã hiệp thương bầu vào BCH gồm có 09 đồng chí và bầu 05 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Thanh niên xã Phong Nẫm tham dự Đại hội cấp trên./.

 

Top