UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2018

7/6/2018 850 Đã xem

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2018

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ PHONG NẪM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2018

Description: C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0515.jpg

Ảnh: Các đôi vợ chồng trẻ tham gia hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi vận động

trong buổi sinh hoạt kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018

Bên cạnh việc tham gia thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố Phan Thiết số 238/KHLT/HPN-PVHTT, ngày 17/5/2018 về việc “Tổ chức giao lưu Gia đình văn hóa hạnh phúc, tiêu biểu thành phố Phan Thiết lần thứ VI- năm 2018”, chọn cử 01 hộ gia đình hạnh phúc tiêu biểu tham gia sinh hoạt giao lưu “Gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu” cấp thành phố Phan Thiết lần thứ VI – năm 2018, chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào ngày 26/8/2018; Ban Chấp hành Hội LHPN xã Phong Nẫm đã tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch số 6225 /KH-UBND, ngày 24/5/2018 của UBND Thành phố Phan Thiết về việc “Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 trên địa bàn thành phố”. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình gắn với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; tiếp tục đề cao vai trò của xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững gắn với công tác vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng xã hội. Ban Chấp hành Hội LHPN xã Phong Nẫm đã tổ chức các hoạt động bổ ích nhân Ngày Gia đình Việt Nam, tạo điều kiện để các gia đình trong thôn, xóm có dịp gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần tăng cường tình đoàn kết thân thiện giữa các gia đình../.

 

Description: C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_0516.jpg

Ảnh: Đồng chí Ngô Thị Tuyết, Chủ tịch hội LHPN Thành phố Phan Thiết chụp ảnh lưu niệm cùng các cặp gia đình trẻ Thôn Xuân Phú xã Phong Nẫm.

 

Top