UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHONG NẪM KHÓA XI, TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8

8/8/2019 275 Đã xem

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHONG NẪM KHÓA XI, TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8

 

 

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân xã Phong Nẫm khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Ngày 29/7/2019. Hội đồng nhân dân xã Phong Nẫm, khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tiến hành kỳ họp thứ tám. Tham dự kỳ họp các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, Cấp ủy chi bộ, Ban Điều hành 4 thôn, đại diện trường học, trạm Y tế ở xã và sự có mặt của 25/25 đại biểu HĐND xã Phong Nẫm.

Tại kỳ họp các đại biểu tập trung nghiên cứu các báo cáo chuyên đề của UBND xã về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình thu chi ngân sách của địa phương 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Các nội dung Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã, báo cáo tình hình hoạt động của HĐND, Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN, các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; các báo cáo thẩm định của hai Ban kinh tế xã hội và Ban Pháp chế ... Hội nghị xem xét các tờ trình có liên quan… Hội nghị tập trung thảo luận, và tham gia góp ý bổ sung dự thảo xây dựng báo cáo, bàn các giải pháp để ban hành Nghị quyết tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 đạt kết quả các mục tiêu, chương trình hội nghị đề ra. Hội Nghị thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018, Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã giai đoạn 2018 - 2020… Tham dự kỳ họp đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã chủ tọa hội nghị phát biểu kết luận. 6 thánh đầu năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn tác động; song với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và nhân dân nên tình hình các mặt trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì ổn định và đạt được một số kết quả. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tiếp tục duy trì; các hoạt động dịch vụ thương mại phát triển ổn định; tình hình bệnh dịch ở gia súc, gia cầm được phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời. Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Công tác thu ngân sách đạt khá. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có nhiều cố gắng; công tác vệ sinh môi trường được chấn chỉnh. Chất lượng giáo dục duy trì giữ vững. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được duy trì thường xuyên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các chỉ tiêu Quân sự - Quốc phòng cơ bản được triển khai đạt chỉ tiêu kế hoạch; tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội cơ bản giữ vững ổn định, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn xã. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính được quan tâm; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” được đảm bảo công khai, đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được chủ tọa Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trên một số lĩnh vực. Kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn. Ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh góp phần duy trì giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới 2019./.

 

Tin, bài Huỳnh Lương Can

 

 

Top