UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Hưng Long

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯNG LONG, KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 8

7/29/2019 212 Đã xem

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯNG LONG, KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 8

Sáng ngày 23/7/2019, HĐND phường Hưng Long đã tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại kỳ họp thứ tám  các đại biểu đã nghe UBND phường báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ  KTXH – ANQP 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện công cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” “ Một cửa liên thông” tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2019. Thường trực HĐND báo cáo hoạt độngcủa HĐND phường tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2019. UBMTTQVN phường thông qua tổng hợp ý kiến đóng góp của cử tri trước kỳ họp thứ 8 và báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 của HĐND phường. Ngoài ra các Ban KTXH phường báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra các báo cáo của UBND phường theo nhiệm vụ được phân công. Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo Quyết toán năm 2018 và Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Top