UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Tiến Lợi

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TIẾN LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019.

5/16/2019 747 Đã xem

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TIẾN LỢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2014 - 2019.

 

Ngày 10/5/2019, Hội Cựu chiến binh xã Tiến Lợi tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Thanh – Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân xã, UBMT và các đoàn thể xã cùng 45 hội viên Hội cựu chiến binh xã.

Trong 5 năm qua, được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và sự lãnh đạo trực tiếp của Hội cựu chiến binh thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của UBND xã, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể xã. Hội cựu chiến binh xã Tiến Lợi đã chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt các chỉ tiêu đã đề ra với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú như: nhiều hội viên và gia đình hội viên đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới như đóng góp tiền để xây dựng các công trình giao thông nông thôn; Hội tích cực vận động hội viên tham gia đóng góp các loại quỹ do địa phương phát động như quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ Khuyến học với số tiền hơn 14 triệu đồng; Hàng năm hội chủ động triển khai, vận động các nguồn quỹ hội để thăm viếng hội viên và người thân khi ốm đau, bệnh tật, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng quỹ hội trên 40 triệu đồng; Các hoạt động giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, họat động nghĩa tình được Hội cựu chiến binh xã đặc biệt quan tâm. Đến nay, Hội không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo, 98% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, 5/5 chi hội thôn đạt trong sạch vững mạnh.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh xã Tiến Lợi đề ra mục tiêu: 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 98% hộ hội viên đạt Gia đình Văn hóa và hội viên gương mẫu, xây dựng quỹ hội đạt chỉ tiêu giao, không có hội viên sinh con thứ 3 và không có con hội viên bỏ học giữa chừng...

Tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu: Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới ngoài những phương hướng nhiệm vụ đề ra đề nghị Hội cựu chiến binh cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, giáo dục chính trị tư tưởng cho các hội viên cựu chiến binh và hội viên ngoài Đảng;

Thứ 2, củng cố, kiện toàn các chi hội, duy trì sinh hoạt các chi hội thôn để thông qua đó chuyển tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên góp phần cùng với địa phương thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

Thứ 3, Hội viên tích cực tham gia phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng Nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”.

Trong Hội nghị, UBND xã Tiến Lợi đã khen thưởng 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 -2019. T.L

 

Top