UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Tin địa phương

Hỗ trợ thùng chở thịt và bàn kinh doanh thủy sản cho các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết

9/1/2017 210 Đã xem

Hỗ trợ thùng chở thịt và bàn kinh doanh thủy sản cho các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Nhằm nâng cao nhận thức nhân dân về an toàn thực phẩm cũng như đảm bảo chất lượng thịt, thủy sản kinh doanh, phân phối trên địa bàn thành phố.Ngày 25/8/2017, phòng Kinh tế thành phố phối hợp với Ban Quản lý chợ Mũi Né, Thanh Hải, Phú Thủy, Phan Thiết và chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Bình thuận tổ chức trao tặng các thùng chở thịt và bàn kinh doanh thủy sản cho các hộ kinh doanh thịt và thủy sản trên địa bàn thành phố. Đã trao tặng 13 thùng chở thịt và 20 bàn kinh doanh thủy sản cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trọng Tín

 

Top