UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Đức Long

ĐỨC LONG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

5/30/2019 274 Đã xem

ĐỨC LONG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang diễn ra trên cả nước, được sự chỉ đạo của UBND thành phố UBND phường Đức Long đã chủ động phối hợp với Trung tâm dịch vụ và kỹ thuật nông nghiệp thành phố tiếp nhận thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại trên đàn heo. Vào ngày 15/5/2019 UBND phường đã phun thuốc tiêu độc khử trùng trên đàn heo của toàn phường, đồng thời cho người dân ký cam kết nguyên tắc “5 không” trong chăn nuôi.

 

Top