UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Hưng Long

ĐỐI THOẠI CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 218 - QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

10/3/2019 313 Đã xem

ĐỐI THOẠI CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 218 - QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 

          Tối ngày 28/9/2019 tại Trụ sở khu phố 6 phường  Hưng Long Đảng ủy  phường Hưng Long đã tổ chức Hội nghị Đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân khu phố 6, 7 theo Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị. Về phía lãnh đạo có bà Nguyễn Thị Bích Thảo Chủ tịch Hội Đồng nhân dân,  Ông Lê Văn Thẩn chủ tịch UBND phường. Cùng các ban ngành đoàn thể, công an, y tế  phường và 02 chi bộ, 2 Trưởng ban Điều hành khu phố, 02 Ban công tác mặt trận, 60 người tham dự buổi Lễ hôm nay. Hội nghị đã nghe 10 lượt ý kiến của người dân chủ yếu là vệ sinh môi trường, xây dựng, cơ sở hạ tầng...Qua ý kiến của nhân dân, lãnh đạo phường Hưng Long cũng đã trao đổi lại một số vấn đề, qua đó, giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng, chính quyền ở địa phương.

           

 

Top