UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND xã Phong Nẫm

ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở THÔN XUÂN TÀI, XÃ PHONG NẪM

8/19/2019 327 Đã xem

ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở THÔN XUÂN TÀI, XÃ PHONG NẪM

         

Phát huy truyền thống hiếu học của xã nhà, những năm qua, Chi Hội khuyến học Thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, trở thành điểm sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài của xã.

 

 

Ảnh: Chi hội Khuyến học thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm tổ chức trao quà cho học sinh nghèo;

học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới 2019 – 2020

 

Tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống hiếu học; nhằm thực hiện có kết quả công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương, trong thời gian qua, Chi Hội khuyến học thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm tích cực vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân trong thôn tham gia tích cực các hoạt động khuyến học, khuyến tài với phương châm “mỗi cán bộ, đảng viên, phụ huynh học sinh là một hội viên khuyến học”. Phong trào khuyến học, khuyến tài ở thôn đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tham gia, qua đó khơi dậy phong trào hiếu học của con em trong thôn. Hiện nay tại thôn có 65 hội viên, phân bố đều ở 12 tổ nhân dân tự quản. Năm 2018 ở thôn có 268/338 hộ gia đình được xét, công nhận gia đình hiếu học và được Ban chấp hành Hội Khuến học xã công nhận Chi hội vững mạnh. Để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư, Chi Hội khuyến học thôn đã tích cực, chủ động tham mưu với Ban Chấp hành hội Khuyến học xã, UBND xã; kịp thời báo cáo, xin ý kiến của cấp ủy Chi bộ, Ban Điều hành thôn cho chủ trương vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập. 6 tháng đầu năm 2019, Chi hội đã vận động, quyên góp gây quỹ hơn 10,6 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này chi Hội đã thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng hỗ trợ cho trên 50 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi và học sinh đạt thành tích cao trong học tập với số tiền 6,6 triệu đồng... Bên cạnh đó Chi Hội khuyến học Xuân Tài còn phối hợp với Hội Khuyến học xã nhà thực hiện tốt công tác vận động gây quỹ, trao tiền, quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” đầu năm học mới; trao quà nhân ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở thôn; trao tiền quà hộ trợ khó khăn đột xuất cho các em tiếp tục đến trường, Duy trì thực hiện có kết quả vận động học sinh ra lới, không để con em trong độ tuổi bỏ học giữa chừng… Có thể khẳng định: Phong trào khuyến học, khuyến tài luôn được Cấp ủy Chi bộ, Ban Điều hành thôn và các Chi hội đoàn thể ở thôn quan tâm triển khai thực hiện, qua đó số lượng gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học tăng dần hàng năm… Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chi Hội Khuyến học thôn Xuân Tài phấn đấu không ngừng phát triển hội viên, Đẩy mạnh công tác tham mưu với Ban Chấp hành hội khuyến học xã Phong Nẫm và cấp ủy Chi bộ lãnh đạo, tăng cường công tác phối hợp với các Chi hội đoàn thể ở thôn làm tốt vai trò khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục viết tiếp ước mơ trên con đường học tập./.

 

Tin bài: Huỳnh Lương Can

 

Top